Наші телефони:

(066) 519-12-99

Графік роботи:

Понеділок - п'ятниця

  • Кошик товарів:

  • 0 шт. - 0 грн.

Товари у кошику

 

Хімія, 9 клас е-версія

  • Стара ціна: 0 грн.
  • Цена: 110 грн.
  • ✔ Є в наявності
  • Маса: 0 кг.
  • Артикул: CH

Кількість:

+ -

Опис товару:

Хімія, 9 клас е-версія

е-версія = файл для скачування + серійний номер для активації

е-версію Укрпоштою чи Новою поштою не відправляємо тільки версію на диску.

Версія на диску = е-версія записана на диск + додатково плата за доставку


Педагогічний програмний засіб «Хімія, 9 клас» розроблений відповідно до навчальної програми з хімії для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів.

Мультимедійний посібник орієнтований на сучасні форми навчання із забезпеченням сумісності з традиційними методами та прийомами навчання в повній відповідності з документами, що регламентують зміст освіти.

Увесь курс складається з 68 уроків. Кожен урок розкриває конкретну тему згідно навчальної програми та містить засоби для пояснення необхідної теми: малюнки, світлини, анімації, дикторський супровід, аудіо- та відеофрагменти тощо. Для перевірки знань передбачені контрольні запитання, завдання, тести.

Програмний засіб «Хімія, 9 клас» містить також довідку по роботі з ППЗ, методичні рекомендації, глосарій (словник термінів і понять), іменний покажчик, додаток «Періодична система хімічних елементів», додаток «Таблиця розчинності кислот, основ і солей у воді».

Перелік уроків:

Урок 01. Правила поведінки і техніка безпеки під час роботи в хімічному кабінеті. Основні класи неорганічних сполук

Урок 02. Xiмічнi властивості оксидів, основ, кислот, солей

Урок 03. Основні закономірності хімічних реакцій

Урок 04. Спроби класифікації хімічних елементів. Поняття про лужні елементи

Урок 05. Поняття про галогени

Урок 06. Періодичний закон. Періодична система хімічних елементів – графічний вираз періодичного закону

Урок 07. Поняття про періоди і групи

Урок 08. Поняття про радіоактивність та будову атома

Урок 09. Фізичний зміст періодичного закону

Урок 10. Склад атомних ядер. Ізотопи стабільні та радіоактивні

Урок 11. Поняття про радіоактивний розпад хімічних елементів і шкідливий вплив на живі організми радіоактивного випромінювання

Урок 12. Рух електронів у атомі

Урок 13. Будова електронних оболонок атомів елементів перших трьох періодів

Урок 14. Поняття про радіус атома, електронегативність

Урок 15. Залежність властивостей елементів від періодичної зміни електронних структур атомів

Урок 16. Характеристика хімічних елементів малих періодів за положенням у періодичній системі та будовою атомів

Урок 17. Характеристика хімічних елементів малих періодів за положенням у періодичній системі та будовою атомів

Урок 18. Наукове значення періодичного закону

Урок 19. Життя i діяльність Д.І.Менделєєва

Урок 20. Узагальнення та систематизація знань із теми

Урок 21. Тематичне оцінювання №1

Урок 22. Природа хімічного зв’язку. Ковалентний неполярний зв’язок, його утворення

Урок 23. Полярний ковалентний зв'язок

Урок 24. Йонний зв'язок

Урок 25. Кристалічні ґратки. Атомні, молекулярні та йонні кристали

Урок 26. Валентність і ступінь окиснення

Урок 27. Оксидно-відновні реакції. Поняття про метод електронного балансу

Урок 28. Окисно-відновні реакції. Поняття про метод електронного балансу

Урок 29. Значення окисно-відновних реакцій у природі i техніці

Урок 30. Тематичне оцінювання № 2

Урок 31. Поняття про розчини i розчинність. Розчини насичені й ненасичені, концентровані i розбавлені. Значення розчинів у житті та практичній діяльності людини

Урок 32. Процес розчинення, його фізико-хімічна суть. Залежність розчинності від різних чинників. Поняття про кристалогідрати

Урок 33. Будова молекули води. Вода як полярний розчинник

Урок 34. Масова частка розчиненої речовини

Урок 35. Виготовлення розчинів із певною масовою часткою розчиненої речовини

Урок 36. Практична робота № 1 “Виготовлення розчину солі з певною масовою часткою розчиненої речовини”

Урок 37. Розчини кислот, лугів і солей у воді. Електроліти й неелектроліти

Урок 38. Дисоціація кислот, основ i солей у водних розчинах електролітів

Урок 39. Ступінь дисоціації. Сильні i слабкі електроліти

Урок 40. Реакції обміну між розчинами електролітів. Йонні рівняння

Урок 41. Йонні рівняння

Урок 42. Практична робота № 2. Реакції йонного обміну між розчинами електролітів

Урок 43. Розв'язування розрахункових задач

Урок 44. Розв'язування розрахункових задач

Урок 45. Тематичне оцінювання № 3

Урок 46. Місце металічних елементів у періодичній системі хімічних елементів. Металічний хімічний зв'язок. Загальні фізичні властивості металів

Урок 47. Хімічні властивості металів

Урок 48. Хімічні властивості металів

Урок 49. Металічні елементи в природі Загальні методи добування металів

Урок 50. Електроліз розплавів солей і лугів, його суть

Урок 51. Застосування електролізу

Урок 52. Корозія металів i способи захисту від корозії

Урок 53. Поняття про сплави. Чавун i сталь

Урок 54. Доменне виробництво чавуну

Урок 55. Способи виробництва сталі

Урок 56. Проблема безвідходних виробництв у металургії та охорона довкілля. Застосування металів i сплавів у сучасній техніці

Урок 57. Тематичне оцінювання № 4

Урок 58. Натрій i Калій як представники лужних елементів. Фізичні та хімічні властивості Натрію та Калію. Добування та застосування Натрію та Калію

Урок 59. Кальцій: будова атома, поширення у природі. Фізичні та xiмiчнi властивості кальцію, його добування i застосування

Урок 60. Кальцій оксид і кальцій гідроксид, їxні властивості й застосування

Урок 61. Обчислення за хімічними рівняннями маси одного з добутих продуктів за масою вихідної речовини, що містить певну частку домішок

Урок 62. Алюміній

Урок 63. Алюміній оксид і алюміній гідроксид, їхня амфотерність

Урок 64. Ферум: будова атома, поширення в природі. Фізичні та xiмiчнi властивості заліза, його застосування

Урок 65. Оксиди та гідроксиди Феруму(ІІ) і Феруму(ІІІ). Застосування солей Феруму(ІІ) і Феруму(ІІІ)

Урок 66. Практична робота № 3. Розв'язування експериментальних задач із теми “Метали”

Урок 67. Тематичне оцінювання № 5

Урок 68. Розв'язування вправ і розрахункових задач